Share |

OLS:n junioreiden kilpatoiminta jakaantuu Edustus- ja Kilpajoukkueisiin. Edustus- ja kilpajoukkuetoiminnan alaisiin joukkueisiin hakeudutaan TRY-IN tapahtumien kautta. Edustus- ja kilpajoukkueet toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Toiminnan tavoitteena on tarjota pelaajalle hänen sen hetken tasoa vastaavaa haastetta ja vastuuta.
 

Alta löydät OLS-junioreiden edustus- ja kilpajoukkueet ja heidän omat sivunsa.