kilpatoiminta

OLS:n junioreiden kilpatoiminta jakaantuu Edustus- ja Kilpajoukkueisiin. Edustus- ja kilpajoukkuetoiminnan alaisiin joukkueisiin hakeudutaan TRY-IN tapahtumien kautta. 

Oulun Luistinseuran kilpatoiminta aloitetaan pelaajien siirtyessä E1-ikäluokkaan. Edustus- ja Kilpajoukkueiden harjoittelu on tavoitteellista ja lähes ympärivuotista toimintaa. Kaikissa kilpatoiminnan alaisissa joukkueissa pyritään laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen nuoren urheilijan yksilölliseen kehitykseen ja toimintaan osana joukkuetta. Joukkueet osallistuvat Suomen Salibandyliiton sarjoihin sekä alueen muihin sarjoihin. Pelaajien harjoittelumäärät kasvavat vanhempiin ikäluokkiin mentäessä.

Edustus- ja kilpajoukkueet toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Toiminnan tavoitteena on tarjota pelaajalle hänen sen hetken tasoa vastaavaa haastetta ja vastuuta.

OLS on FBA-MAAJOUKKUETIE -yhteistyöseura. Seuraa edustaa MAAJOUKKUETIE -tapahtumissa D2- B -junioreiden edustusjoukkueet. MAAJOUKKUTETIE -tapahtumissa pelaajien kokonaisvaltaista kehittymistä seurataan testien ja pelaamisen kautta. Kauden aikana on kaksi kehittymisen seuranta-tapahtumaa (kevät ja syksy) ja yksi pelitapahtuma(tammikuu). Pelaajien kehittymisen seurannan lisäksi joukkueiden valmentajat ovat mukana liiton valmennuskoulutuksessa(SBV2). Tapahtumat järjestetään Salibandyliiton valmennuskeskuksessa Eerikkilän urheiluopistolla. Valmennuskoulutuksen ja seurantapahtumien lisäksi salibandyliiton työntekijät tekevät kauden aikana kaksi seuravierailua joukkueiden ja seuratoiminnan arkeen.
Edustus- ja kilpajoukkueiden toimihenkilöt ja tehtävät

Valmentajat rekrytoidaan pääsääntöisesti 1-2 kaudeksi kerrallaan. Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö pyrkivät rekrytoimaan jokaiseen joukkueeseen vastuuvalmentajan ja muut valmentajat. Seura vastaa valmentajien palkkioista sekä heidän kouluttamisesta erikseen sovituin periaattein. Valmentajien tehtävä on auttaa, innostaa ja ohjata kaikkia joukkueen pelaajia kehittymään kauden aikana. 

Valmentamisessa tulee pyrkiä ottamaan aina huomioon yksilöllisyys joukkueen sisällä. Valmennustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja valmennuksessa korostetaan kasvatuksellisia ja 22 opetuksellisia tavoitteita unohtamatta kuitenkaan kilpailullisuutta. Urheilun perusarvoihin kuuluu voittaminen ja kilpailu. Lasten ja nuorten parissa kilpailu on pitkälti itsensä voittamista ja ylittämistä. Vanhimmissa ikäluokissa (A- ja B-juniorit) edustusjoukkueiden toiminta on kilpaurheilua, mutta niissäkin ikäluokissa voittaminen ei aja arvojen ja pitkän tähtäimen kehityksen edelle. 

Päävalmentaja on vastuussa joukkueen valmennukseen liittyvästä toiminnasta. Sarjatoiminnassa mukana olevilla valmentajilla on oltava voimassa oleva valmentajalisenssi, jonka joukkue maksaa valmentajalle. 

Joukkueenjohtaja on pelaajien vanhempien valitsema henkilö, joka yhteistyössä muiden joukkueen toimihenkilöiden kanssa vastaa joukkueen toiminnasta kauden aikana. Joukkueenjohtajan tulee tehtäviä hoitaessaan esiintyä ja käyttäytyä esimerkillisesti ja seuran kasvatuksellisia linjauksia noudattaen, sekä noudattaa tehtävässään lakeja ja asetuksia, SSBL:n sääntöjä sekä seuran periaatteita. 

Rahastonhoitaja on joukkueen pelaajien vanhempien valitsema henkilö, joka vastaa joukkueen talouden hoidosta. Rahastonhoitajan tulee tehtävässään noudattaa lakeja ja asetuksia, sekä seuran toimintaperiaatteita ja talousohjesääntöä. Rahastonhoitajalla on käyttöoikeus joukkueen tiliin - rahastonhoitajan lisäksi myös jollakin muulla joukkueen erikseen nimeämällä henkilöllä voi olla tilinkäyttöoikeus joukkueen tiliin. Myös seuran nimeämällä henkilöllä on aina tilille tilinkäyttöoikeus seuran toimistolta käsin. Lisäksi tiliin on mahdollista liittää pankkikortti helpottamaan käytännön toimia. Tilinkäyttäjistä päättää seuran johtokunta. Rahastonhoitaja saa ohjeistuksen toimintaansa seuran työntekijöiltä.

Huoltaja on joukkueen pelaajien vanhempien valitsema henkilö joka vastaa pelaajien huoltotoimenpiteistä ja huoltovarusteista.

Jokaisesta joukkueesta suositellaan löytyvän tiedotusvastaava, joka vastaa kotisivujen päivittämisestä oman joukkueen osalta. Seuran toimistolta saa tunnukset sekä ohjeistuksen kotisivujen päivittämiseen.