Share |

vanhempien rooli ols leijonaliigassa

OLS Leijonaliigajoukkue muodostetaan, kun toimintaan ilmoittautuu riittävä määrä saman ikäluokan pelaajia samalta alueelta. Ryhmälle järjestetään ohjaajat ryhmän lasten vanhemmista. Vanhemmista pyritään myös luomaan joukkueen ympärille aktiivinen apuohjaajaverkosto. Tarkoituksena on, että vanhemmat aktivoituisivat joukkueen toimintaan hoitamalla joukkueeseen liittyviä pieniä, mutta sujuvan toiminnan kannalta välttämättömiä asioita.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vanhemmista mahdollisimman moni pystyisi olemaan harjoituksissa valmentajan apuna ohjaamassa harjoituksia. Valmentajan tehtävänä on suunnitella harjoitukset, ja apuohjaajat ovat apuna valvomassa toimintaa, jotta harjoitus etenee sujuvasti. Apuohjaajien avustuksella voi esim. jakaa joukkueen pienempiin ryhmiin harjoitusten sisällä, jolloin lapsille voidaan tarjota yksilöllisempää ja laadukkaampaa ohjausta. Näin varmistetaan myös se, että kukaan ohjaajista ei joudu kohtuuttoman raskaan tehtävän eteen.

Seura tarjoaa ohjaajille kaiken mahdollisen tuen toiminnan joka vaiheessa, eritoten joukkueen aloittaessa toimintansa.  Tähän vahvaan tukeen sisältyy mm. ilmainen Säbämestari -koulutus kauden alussa

  Korvauksena valmentajan/ohjaajan työstä maksetaan toimintamaksun suuruinen korvaus sekä seuran valmentajapaita.